Tìm kiếm thân thiện bằng cách sử dụng Infinite scroll

Hana

Lớp 2
21/11/13
252
36
28
#1
(Thegioiseo) - Nguồn tin của trang web hoặc Pinboard có thể sử dụng cuộn trang vô tận - infinite scroll để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Tuy nhiên, khi nói đến sự hài lòng của Googlebot thì đó lại là một câu chuyện khác. Với cuộn trang vô tận, trình thu thập không phải lúc nào cũng có thể thắng hành vi người dùng chẳng hạn như di chuyển hoặc nhấp chuột vào một nút để tải các mặt hàng nhiều hơn – nên chúng đâu phải lúc nào cũng truy cập tất cả các mặt hàng hoặc thư viện. Nếu trình thu thập không thể truy cập nội dung của bạn thì nội dung đó sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Để đảm bảo công cụ tìm kiếm có thể thu thập thông tin cá nhân từ một trang infinite scroll, chắc chắn rằng bạn hoặc hệ thống quản lý nội dung của bạn sẽ tạo ra một loạt phân trang (trang thành phần) cùng với sự di chuyển vô hạn của bạn.Trang di chuyển vô hạn được “tìm kiếm thân thiện” khi chuyển thành một loạt các trang được đánh số - mỗi trang thành phần có <title> tương tự với giá trị rel=next/prev được khai báo trong <head>.

Bạn có thể thấy loại hành vi trong hành động di chuyển vô hạn với demo của John Mueller. Demo minh họa một số điểm quan trọng thân thiện với công cụ tìm kiếm:

- Phạm vi: Tất cả các cá nhân có thể truy cập. Với việc di chuyển truyền thống, các hạng mục được hiển thị sau khi tải trang không được phát hiện để thu thập.
- Không có sự chồng chéo: mỗi hạng mục được liệt kê một lần duy nhất trong chuỗi phân trang (nghĩa là không có sự trùng lặp giữa các sản phẩm).

Khuyến nghị tìm kiếm thân thiện với việc di chuyển vô hạn

1. Trước khi bạn bắt đầu

- Phần nội dung di chuyển vô hạn vào các trang thành phần đó có thể được truy cập khi JavaScript bị vô hiệu hóa.
- Xác định xem có bao nhiêu nội dung trên mỗi trang.
+ Nó được coi là an toàn nếu một người tìm kiếm đi đến trực tiếp trang này, họ có thể dễ dàng tìm thấy các hạng mục chính xác mà họ muốn
+ Duy trì thời gian tải trang hợp lý.

Phân chia nội dung sao cho nó không bị chồng chéo giữa các trang thành phần trong loạt bài này.Ví dụ bên trái là tìm kiếm thân thiện, ví dụ bên phải công cụ tìm kiếm sẽ không thu thập và lập chỉ mục cho nội dung trùng lặp.

2. Cấu trúc URL hạn chế việc di chuyển công cụ tìm kiếm

Mỗi trang thành phần có chứa một URL đầy đủ. Chúng tôi khuyến nghị cần phải có một URL đầy đủ ở vị trí này để giảm thiểu khả năng lỗi cấu hình.

- Good: example.com/category?name=fun-items&page=1
- Good: example.com/fun-items?lastid=567
- Trường hợp ít tối ưu: example.com/fun-items#1

Kiểm tra mỗi trang thành phần (URL) làm việc để bất cứ ai có thể truy cập đến nội dung và dễ dàng hiểu được trong trình duyệt mà không cần phải cùng cookie hoặc lịch sử người dùng.

Khuyến nghị:
- Tránh các thông số URL dựa theo thời gian:
example.com/category/page.php?name=fun-items&days-ago=3
- Tạo ra các thông số nội dung có giá trị để tìm kiếm
Tránh các thông số không có giá trị tìm kiếm là phương pháp chính để truy cập nội dung: example.com/fun-places?radius=5&lat=40.71&long=-73.40

3. Cấu hình việc đánh số trang trên mỗi trang có chứa giá trị rel=next và rel=prev trong thẻ <head>. Giá trị của việc đánh số trang trong thẻ <body> sẽ bị bỏ qua nhằm mục đích để lập chỉ mục bởi chúng có thể được tạo ra bởi người dùng.

4. Thực thi replaceState/pushState trên trang cuộn. (Quyết định sử dụng một hoặc cả hai là phụ thuộc vào bạn và hành vi của người dùng). Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên có pushState (bởi chính nó hoặc kết hợp với replaceState) cho những thứ sau:

- Bất cứ hành động nào của người dùng như là click hoặc chủ động chuyển trang.
- Cung cấp cho người dùng khả năng sao lưu tuần tự thông qua các nội dung được đánh số trang gần đây nhất.

5. Thử nghiệm

- Kiểm tra giá trị trang điều chỉnh khi người dùng cuộn lên hoặc cuộn xuống. John Mueller đã thay việc cuộn lên cuộn xuống bằng việc đánh số trang.
- Xác minh xem trang đó có bị trả về lỗi 404 hay không?
(ví dụ example.com/category?name=fun-items&page=999 sẽ trả về hồi đáp 404 nếu chỉ có 998 trang nội dung).
- Nghiên cứu khả năng sử dụng tiềm năng được giới thiệu bằng việc triển khai cuộn vô hạn.

Vui lòng ghi nguồn www.thegioiseo.com khi đăng tải lại bài viết này.
Bài viết có tham khảo nội dung trên GoogleWebmasterCentral.
Link bài: Tìm kiếm thân thiện bằng cách sử dụng Infinite scroll.
 

Thảo luận nhiều nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
24,599
Bài viết
26,886
Thành viên
89,850
Thành viên mới
banmai221997

Thành viên trực tuyến