Soi năng lực bán hàng b2b

QTVKN

Lớp 2
5/7/17
297
30
28
#1
Năng lực giúp bạn đạt được thành quả như ngày hôm nay, nhưng năng lực lại kìm hãm bạn (!???)

Đơn giản là bởi vì nếu năng lực của bạn tốt hơn thì bạn đã đạt nhiều thành công hơn!

Tương tư như thế, trong kinh doanh, khách hàng hiện nay của bạn tương xứng với năng lực bán hàng của bạn.
Năng lực bán hàng B2B không đơn thuần là kiến thức và kinh nghiệm. Nó là tổng hòa của khát vọng, kỷ luật, kiến thức và kỹ năng bán hàng.
Vậy bạn có đánh giá được năng lực bán hàng B2B của mình không? Bạn có biết mình cần phải rèn luyện ở lĩnh vực nào không?
Điều kiện đầu tiên để nâng cao năng lực là biết năng lực mình đang ở mức độ nào. Đông gọi là “soi mình”, Tây gọi là “self awareness”.
Cách dễ nhất là “soi mình” theo quy trình bán hàng B2B: 3T+3C

- Tìm kiếm và thu hút khách hàng tiềm năng
- Tiếp cận khách hàng mục tiêu
- Thấu hiểu khách hàng
- Chào hàng thuyết phục
- Chốt sales thành công
- Chăm sóc tận tụy

Bạn làm tốt đến mức độ nào các hoạt động trong các quy trình ấy?
Bạn vận dụng các kỹ năng, công cụ thành thạo đến mức độ nào trong các quy trình ấy?

Theo fb Lam Bao Binh
 

Bạn có quan tâm?

Donate