SÁCH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2014, mới nhất

hongvan

Level 1
Sách luật xử lý vi phạm hành chính 2014, mới nhất


Hướng Dẫn Mới Nhất Thi Hành Luật Xử Lý Vi phạm Hành Chính 2014 Và Các Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Kinh Doanh

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2012, có hiệu lực từ ngày 1-7-2013. Đối với các quy định có liên quan đến việc xử lý hành chính do Toà án nhân dân xem xét, quyết định có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Luật gồm 6 phần, 12 chương, 142 điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Luật quy định đầy đủ, toàn diện các vấn đề xử lý hành chính. Tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm dân chủ trong trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người dân, nhất là người chưa thành niên. Đáp ứng với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước.

Luật Xử lý vi phạm hành chính khi đưa vào áp dụng sẽ góp phần giải quyết những hạn chế, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Khắc phục những hạn chế, bất cập sau 10 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, an ninh, trật tự toàn xã hội; bảo vệ quyền lợi...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
31,605
Bài viết
34,802
Thành viên
90,634
Thành viên mới
gaicave

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top