SÁCH LUẬT MÔI TRƯỜNG 2014, mới nhất

hongvan

Vỡ lòng
14/7/14
54
0
6
31
#1
Luật Bảo vệ Môi trường áp dụng 1/1/2015, số 55/2014/QH13 ngày 23-6-2014 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (gồm 20 chương, 175 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Điểm nổi bật cơ bản của Luật là đã xây dựng mới nội dung về quy hoạch bảo vệ môi trường; quy định cụ thể hơn về nội dung cần phải có của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung quy định về cam kết bảo vệ môi trường... Luật quy định bổ sung và cụ thể về trách nhiệm của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề; các điều kiện về bảo vệ môi trường tại các làng nghề; trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường làng nghề. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước bên cạnh trách nhiệm của nhà sản xuất đối với việc thu hồi các sản phẩm hết hạn sử dụng và thải bỏ;

bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất trong quản lý chất thải… Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy Chính phủ và các Bộ ngành tích cực, chủ động hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới như: TT số 09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26-03-2014 Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; TT số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05-05-2014 Quy định và hướng dẫn thi hành quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; TT số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22-01-2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; QĐ số 166/QĐ-TTg ngày 21-01-2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; TT số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27-12-2013 Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; TTLT số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30-12-2013 Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; NĐ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…
Để các cơ quan, đơn vị ban ngành kịp thời nắm bắt những thông tin mới trên, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách " LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG 01-01-2015) VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH ".
Nội dung của cuốn sách luật bảo vệ môi trường năm 2015 bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII và một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Phần II. Luật Thuế bảo vệ môi trường, chế độ quản lý, sử dụng kinh phí và phí, lệ phí môi trường;

Phần III. Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Phần IV. Tiêu chí xác định mức độ gây thiệt hại môi trường, biện pháp xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;

Phần V. Hoạt động quan trắc tác động đến môi trường và đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ; Phần VI. Nguyên tắc vận chuyển hàng hóa là chất độc hại, lây nhiễm;

Phần VII. Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường;

Phần VIII. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu đô thị, kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; Phần IX. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Sách luật bảo vệ môi trường áp dụng 1/1/2015 đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2014.
website: http://sachphapluat.com/


Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986
giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)
 

Xem nhiều trong tuần

Thảo luận nhiều nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
25,425
Bài viết
27,810
Thành viên
89,912
Thành viên mới
noithatletu

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.