SÁCH LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2014, mới nhất

hongvan

Vỡ lòng
14/7/14
54
0
6
31
#1
Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 (gồm 6 chương, 108 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII. Đây là một trong những dự án Luật quan trọng, liên quan đến việc xác lập thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Đầu tư công quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý Nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Các dự án đầu tư công hiện nay rơi vào tình trạng sử dụng nhiều vốn của nhà nước song thường xuyên chậm trễ, thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến các dự án đầu tư công thường tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau. Do vậy, Luật Đầu tư công ra đời là cần thiết nhằm tạo một hành lang pháp lý thống nhất để quản lý và giám sát các dự án đầu tư công. Nhằm tăng cường giám sát, nâng cao khả năng chịu trách nhiệm, luật cũng đề ra các quy định về việc các tổ chức, cá nhân ra quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sai, kém hiệu quả, không cân đối được vốn để thất thoát, lãng phí sẽ phải chịu trách nhiệm, từ xử lý kỷ luật đến truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ liên quan cũng đã ban hành nhiều quy định mới có liên quan như sau: NĐ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; TTLT số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28-3-2014 hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản; TT số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20-02-2014 hướng dẫn về ưu tiên đầu tư, mua sắm phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; TT số 01/2014/TT-BTC ngày 02-01-2014 Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước; NĐ số 29/2014/NĐ-CP ngày 10-4-2014 thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được lập quyền sở hữu của Nhà nước...

Để giúp các Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các Chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp và các cán bộ làm công tác quản lý dự án, quản lý nguốn vốn Nhà nước kịp thời nắm bắt các quy định mới trên; Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách:

"LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG - LUẬT ĐẤU THẦU, CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính như sau:

Phần I. Luật Đầu tư công được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015);

Phần II. Luật Đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014) và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành;

Phần III. Hướng dẫn chi tiết về công tác đầu tư, thẩm định giá, mua sắm và bảo dưỡng tài sản nhà nước;

Phần IV. Chế độ quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi;

Phần V. Quy chế chi phí quản lý, sử dụng các khoản thu hoạt động động quản lý dự án của chủ đầu tư và ban quản lý dự án;

Phần VI. Quy trình thẩm tra quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Phần VII. Tiêu chuẩn, định mức trang bị, quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý tài sản của các dự án;

Phần VIII.Công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
SÁCH DÀY 450 TRANG,GIÁ 335.000Đ


website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986
giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)
 

Xem nhiều trong tuần

Thảo luận nhiều nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
25,542
Bài viết
27,941
Thành viên
89,930
Thành viên mới
qwe123