SÁCH LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2014, mới nhất

hongvan

Level 1
Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 (gồm 6 chương, 108 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII. Đây là một trong những dự án Luật quan trọng, liên quan đến việc xác lập thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Đầu tư công quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý Nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Các dự án đầu tư công hiện nay rơi vào tình trạng sử dụng nhiều vốn của nhà nước song thường xuyên chậm trễ, thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến các dự án đầu tư công thường tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau. Do vậy, Luật Đầu tư công ra đời là cần thiết nhằm tạo một hành lang pháp lý thống nhất để quản lý và giám sát các dự án đầu tư công. Nhằm tăng cường giám sát, nâng cao khả năng chịu trách nhiệm, luật cũng đề ra các quy định về việc các tổ chức, cá nhân ra quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sai, kém hiệu quả, không cân đối được vốn để thất thoát, lãng phí sẽ phải chịu trách nhiệm, từ xử lý kỷ luật đến truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ liên quan cũng đã ban hành nhiều quy định mới có liên quan như sau: NĐ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
32,322
Bài viết
35,563
Thành viên
90,697
Thành viên mới
Thaoem93

Thành viên trực tuyến

Top