sách LUẬT BẢO HIỂM 2014 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

hongvan

Vỡ lòng
14/7/14
54
0
6
31
#1
Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Đây là Luật được dư luận xã hội quan tâm vì có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến cơ chế tài chính cho chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Nội dung của Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi thì từ năm 2015, BHYT trở thành loại bảo hiểm bắt buộc nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân của nhà nước. Việc xác định đối tượng đóng sẽ căn cứ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Bên cạnh đó, Luật Việc làm (có hiệu lực từ 01/1/2015); Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi mới nhất đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động như hiện nay. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động, trong đó có chế định tiền lương vốn được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các vấn đề về quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam. Những vấn đề trên được cụ thể trong những hướng dẫn sau: TTLT số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 12-06-2014 sửa đổi quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp; NĐ số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm; TT số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20-01-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; NĐ số 27/2014/NĐ-CP ngày 07-04-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình; TT số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06-03-2014 Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; TT số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12-02-2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; QĐ số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13-01-2014 Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động...

Để Quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người lao động kịp thời cập nhật những thông tin mới trên nhà xuất bản Lao Động Xã Hội phát hành cuốn sách: "LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ (ÁP DỤNG 01-01-2015) VÀ CÁC CHÍNH SÁCH NỔI BẬT NĂM 2014 ".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Luật Việc làm – Bộ Luật lao động – Luật Công đoàn; Phần II. Hướng dẫn về việc làm và nguyên tắc thực hiện cho thuê lạo lao động, việc ký quỹ; Phần III. Quản lý hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động; Phần IV. Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công; Phần V. Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Phần VI. Quản lý lao động là người giúp việc gia đình; Phần VII. Điều kiện làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc và những công việc cấm sử dụng lao động nữ, lao động trẻ em; Phần VIII. Hướng dẫn công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động; Phần IX. Chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp mới nhất; Phần X. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015) và các chính sách nổi bật khác; Phần XI. Nhiệm vụ trọng tâm và nghiệp vụ công tác của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2014.
website: http://sachphapluat.com/


Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986
giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)
 

Xem nhiều trong tuần

Thảo luận nhiều nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
25,506
Bài viết
27,895
Thành viên
89,921
Thành viên mới
Louis Phạm