SÁCH KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015, mới nhất

hongvan

Vỡ lòng
14/7/14
54
0
6
31
#1
sách kế toán trường học năm học 2014 - 2015, quy định mới về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí năm học 2014 -2015

Thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản pháp quy quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kinh phí, sử dụng tài sản nhà nước trong trường học. Các quy định về chế độ tiền lương, chế độ hỗ trợ cho giáo viên, học sinh, sinh viên cũng được cập nhật như: TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30-05-2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, TT 57/2014/TT-BTC ngày 6-5-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, QĐ 52/2013/QĐ-TTg ngày 30-08-2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Nhằm giúp cho lãnh đạo trường học, những người làm công tác kế toán trong trường học nắm bắt được các nội dung mới trên, Nhà xuất bản TÀI CHÍNH xuất bản quyển sách “KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC - QUY ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2014 - 2015”.
Cuốn sách gồm 4 phần chính:
Phần thứ nhất. Chế độ kế toán trường học
Phần thứ hai. Cơ chế quản lý tài chính, kinh phí trong trường học
Phần thứ ba. Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí
Phần thứ tư. Chế độ tiền lương, hỗ trợ cho cán bộ viên chức ngành giáo dục

Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 335,000đ/ 1 cuốn

website: http://sachphapluat.com/


Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986
giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)


 

Thảo luận nhiều nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
24,601
Bài viết
26,890
Thành viên
89,850
Thành viên mới
banmai221997

Thành viên trực tuyến