sách HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2014 mới nhất

hongvan

Level 1
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13(có hiệu lực thi hành 01-7-2014) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22-11-2013.Ngày 31-7-2014, ********* Chính phủ cũng vừa ký NĐ 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nghị định có 9 chương, 58 điều chính thức có hiệu lực từ ngày 15-9-2014. Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Ngoài ra Chính phủ cũng ban hành NĐ 76/2014/NĐ-CP ngày 29-07-2014 Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháplệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, TT 18/2014/TT-BCT ngày 18-06-2014Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động....

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
31,771
Bài viết
34,969
Thành viên
90,644
Thành viên mới
Jameshoang

Thành viên trực tuyến

Top