Niên giám thống kê 2013 phát hành 2014

nghean8

Thành viên
19/8/14
6
0
1
34
#1
Niên giám thống kê 2013 phát hành 2014

giao hàng trên toàn quốc

Đt :0973680505Niên giám thống kê 2013 phát hành 2014
MỤC LỤC

CONTENTS

Lời nói đầu.
ForewordĐơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu.Administrative Unit, Land and Climate
Dân số và Lao động.Population and Employment
Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước.
National Accounts and State budget

Đầu tư và xây dựng.
Investment and construction

Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.Enterprise and Individual business establishment
Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.Agriculture, Forestry and Fishing
Công nghiệp.
Industry

Thương mại và Du lịch.Trade and Tourism
Chỉ số giá - Price index
Vận tải và Bưu chính, Viễn thông.Transport and Postal Services, Telecommunications
Giáo dục.
Education

Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư. Health, Culture, Sport and Living standard
Số liệu thống kê nước ngoài.International Statistics

Liên hệ:0973680505

MỤC LỤC

CONTENTS

Lời nói đầu.
ForewordĐơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu.Administrative Unit, Land and Climate
Dân số và Lao động.Population and Employment
Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước.
National Accounts and State budget

Đầu tư và xây dựng.
Investment and construction

Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.Enterprise and Individual business establishment
Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.Agriculture, Forestry and Fishing
Công nghiệp.
Industry

Thương mại và Du lịch.Trade and Tourism
Chỉ số giá - Price index
Vận tải và Bưu chính, Viễn thông.Transport and Postal Services, Telecommunications
Giáo dục.
Education

Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư. Health, Culture, Sport and Living standard
Số liệu thống kê nước ngoài.International Statistics

Liên hệ:0973680505

MỤC LỤC

CONTENTS

Lời nói đầu.
ForewordĐơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu.Administrative Unit, Land and Climate
Dân số và Lao động.Population and Employment
Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước.
National Accounts and State budget

Đầu tư và xây dựng.
Investment and construction

Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.Enterprise and Individual business establishment
Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.Agriculture, Forestry and Fishing
Công nghiệp.
Industry

Thương mại và Du lịch.Trade and Tourism
Chỉ số giá - Price index
Vận tải và Bưu chính, Viễn thông.Transport and Postal Services, Telecommunications
Giáo dục.
Education

Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư. Health, Culture, Sport and Living standard
Số liệu thống kê nước ngoài.International Statistics

Liên hệ:0973680505


Niên giám thống kê 2013 phát hành 2014

giao hàng trên toàn quốc

Đt :0973680505
 


Xem nhiều trong tuần

Thảo luận nhiều nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
24,365
Bài viết
26,636
Thành viên
89,842
Thành viên mới
noithatzenhomes

Thành viên trực tuyến