Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23-6-2014 Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóaXIII

hongvan

Level 1
Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23-6-2014 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (gồm 20 chương, 175 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Điểm nổi bật cơ bản của Luật là đã xây dựng mới nội dung về quy hoạch bảo vệ môi trường; quy định cụ thể hơn về nội dung cần phải có của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung quy định về cam kết bảo vệ môi trường... Luật quy định bổ sung và cụ thể về trách nhiệm của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề; các điều kiện về bảo vệ môi trường tại các làng nghề; trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường làng nghề. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước bên cạnh trách nhiệm của nhà sản xuất đối với việc thu hồi các sản phẩm hết hạn sử dụng và thải bỏ; bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất trong quản lý chất thải… Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy Chính phủ và các Bộ ngành tích cực, chủ động hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới như: TT số 09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26-03-2014 Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; TT số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05-05-2014 Quy định và hướng dẫn thi hành quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
32,255
Bài viết
35,495
Thành viên
90,696
Thành viên mới
Lê Đình Tuân
Top