Google khẳng định Sitemap sẽ không đảm bảo index toàn bộ dữ liệu

seogoogle

Vỡ lòng
7/12/13
63
1
8
#1
Điều này có thể dễ nhận thấy ở hầu hết người đọc, nhưng đơn giản, khi bạn update XML sitemap cho Google không có nghĩa những trang trên sitemap đó sẽ được cập nhật dữ liệu đầy đủ.

Có một bài viết tại Google Webmaster Help, Gary illyes đến từ Google trả lời câu hỏi tại sao 1 nơi đã nộp 40,000 trang nhưng chỉ 100 trang được Google cập nhật dữ liệu.

sitemap not update.jpg
Chẳng hạn, đây là 2 nơi đã nộp đường dẫn URL của họ cho Google thông qua một tệp XML sitemap. Nơi đầu tiên đã nộp 17,987 trang và Google thực chất đã cập nhật toàn bộ các trang đó. Nơi còn lại đã nộp trên 7 triệu trang nhưng Google chỉ cập nhật dữ liệu khoảng 4 triệu trang, chiếm khoảng 53% số trang đã nộp.

Tại sao Google cập nhật dữ liệu tất cả các trang của một nơi nhưng chỉ một nửa số trang của nơi còn lại?Tại sao Google chỉ cập nhật dữ liệu 100 trang trong 40,000 trang của nơi mà phàn nàn ở phía trên?

Gary illyes đã giải thích:

sitemap not update 2.jpg

Đầu tiên và quan trọng hơn hết, nộp một sitemap không đảm bảo các trang có nguồn trong đó sẽ đươc cập nhật dữ liệu. Hãy xem sitemap như một công cụ giúp Googlebot để tìm thấy nội dung: Nếu đường dẫn URL không bao gồm trong sitemap, chương trình Crawler có thể sẽ khó khăn hơn để tìm được đường dẫn URL và vì thế chúng có thể được cập nhật dữ liệu chậm hơn.

Một điều nữa mà bạn cần chú ý là thuật toán của chúng tôi có thể không quyết định cập nhật dữ liệu của đường dẫn URL có trong Sitemaps. Chẳng hạn, nếu nội dung quá ít, nó có thể không được cập nhật dữ liệu.


Google sẽ kiểm duyệt và quyết định dựa vào nội dung, pagerank... và nhiều yếu tố khác để quyết định indexed các url có trong Sitemaps.
 


Xem nhiều trong tuần

Thảo luận nhiều nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
24,365
Bài viết
26,636
Thành viên
89,842
Thành viên mới
noithatzenhomes

Thành viên trực tuyến