Google: GoogleBot không thể dò tìm các thuộc tính tùy chỉnh của CSS

20/11/13
385
162
43
#1
Eric Bidelman - Một nhà phát triển của Google mới đây đã đăng trên Twitter một thông báo về việc Google không thể dò tìm các CSS Custom Properties (các thuộc tính tùy biến CSS) do GoogleBot hoạt động dựa trên Chrome 41. Các thuộc tính tùy biến trong CSS được định nghĩa bởi người sử dụng CSS, trong đó có chứa các giá trị xác định có thể được sử dụng lại nhiều lần thông qua 1 cú pháp. Các thuộc tính tùy biến trong CSS khi khai báo đều phải bao gồm tên và giá trị, được bắt đầu với 2 dấu gạch ngang (ví dụ: --main color: black; ) và khi cần sử dụng 1 thuộc tính tùy biến bạn phải tham chiếu nó với hàm var(); (ví dụ: color: var(--main color: black);

slide.JPG

Eric Bidelman cho biết anh đã gặp phải vấn đề này khi đang triển khai một layout hoặc thiết kế dựa trên hàm vars. Eric Bidelman khuyên bạn compile CSS để đảm bảo chắc chắn trang của bạn hiển thị đúng.

Dưới đây là đoạn tweet của ông và hình ảnh minh họa vấn đề trên:

Google googlebot khong the do tim cac thuoc tinh tuy chinh cua css.jpg


Google googlebot khong the do tim cac thuoc tinh tuy chinh cua css 2.jpg

Google googlebot khong the do tim cac thuoc tinh tuy chinh cua css 3.jpg

Bạn có thể tham khảo và đọc các thảo luận của các chuyên gia tại twitter này.

Ghi nguồn www.waytomarketing.com khi sao chép lại bài viết này.
Link: Google: GoogleBot không thể dò tìm các thuộc tính tùy chỉnh của CSS.
 

Sôi động

Donate

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
17,987
Bài viết
19,666
Thành viên
89,332
Thành viên mới
Giang Oanh