Chìa khóa thành công bài toán nhân sự

Chìa khóa thành công bài toán nhân sự. Nhân sự là chìa khóa thành công của mọi DN nhưng để quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực tại DN lại không đơn giản, nhất là trong bối cảnh các DN VN chưa chú trọng đúng mức đến tầm quan trọng của quản trị nhân sự.
Về đánh giá năng lực thực hiện công việc và thù lao cho người lao động: Các nhà quản trị nhân sự phải kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động để đưa ra mức thù lao hợp lý theo quy định của Luật Lao động và chính sách tiền lương mà Nhà nước ban hành; tổ chức huấn luyện những người làm công tác đánh giá.Chìa khóa thành công bài toán nhân sự. Hiệu quả của công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc phụ thuộc nhiều vào những người làm công tác đánh giá. Do đó, những người này phải được huấn luyện kỹ năng và nghệ thuật đánh giá nhằm đảm bảo chìa khóa thành công hiệu quả của công tác đánh giá.
Về đào tạo và phát triển nhân sự: Dựa trên những mục tiêu và để thực hiện các mục tiêu của mình, DN cần phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp họ hoàn thành tốt nhất công việc được giao, cũng như nâng cao trình độ bản thân. Sau khi phân tích và xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật và phát triển năng lực cho các nhà quản trị, doanh nghiệp cần xác định các hình thức đào tạo với các chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo thích hợp.

Chìa khóa thành...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
32,322
Bài viết
35,563
Thành viên
90,697
Thành viên mới
Thaoem93

Thành viên trực tuyến

Top