Chìa khóa thành công bài toán nhân sự

quangnguyenit

Vỡ lòng
25/7/14
73
0
6
26
#1
Chìa khóa thành công bài toán nhân sự. Nhân sự là chìa khóa thành công của mọi DN nhưng để quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực tại DN lại không đơn giản, nhất là trong bối cảnh các DN VN chưa chú trọng đúng mức đến tầm quan trọng của quản trị nhân sự.
Về đánh giá năng lực thực hiện công việc và thù lao cho người lao động: Các nhà quản trị nhân sự phải kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động để đưa ra mức thù lao hợp lý theo quy định của Luật Lao động và chính sách tiền lương mà Nhà nước ban hành; tổ chức huấn luyện những người làm công tác đánh giá.Chìa khóa thành công bài toán nhân sự. Hiệu quả của công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc phụ thuộc nhiều vào những người làm công tác đánh giá. Do đó, những người này phải được huấn luyện kỹ năng và nghệ thuật đánh giá nhằm đảm bảo chìa khóa thành công hiệu quả của công tác đánh giá.
Về đào tạo và phát triển nhân sự: Dựa trên những mục tiêu và để thực hiện các mục tiêu của mình, DN cần phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp họ hoàn thành tốt nhất công việc được giao, cũng như nâng cao trình độ bản thân. Sau khi phân tích và xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật và phát triển năng lực cho các nhà quản trị, doanh nghiệp cần xác định các hình thức đào tạo với các chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo thích hợp.

Chìa khóa thành công bài toán nhân sự .Những khó khăn của việc quản trị nguồn nhân lực tại các DN VN trong thời gian qua đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách thức quản lý. DN cần có hệ thống quản trị nhân sự với những chính sách về tuyển dụng, đào tạo, trả lương, khen thưởng, đánh giá mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay của DN và xã hội. Cụ thể là:
Về chính sách tuyển dụng: DN cần phải chuẩn bị kỹ, thực hiện tốt quá trình tuyển chọn các ứng viên cho vị trí mà DN đang cần. DN có thể tuyển dụng trực tiếp từ các nguồn lực bên trong nội bộ DN, hoặc có thể áp dụng các biện pháp thay thế tuyển dụng Chìa khóa thành công bài toán nhân sự.
Xét về mặt kinh tế, quản trị nguồn nhân sự giúp cho các DN khai thác được khả năng tiềm tàng, nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực. Về mặt xã hội, quản trị nhân sự thể hiện được quan điểm nhân bản về quyền lợi của người lao động, chú trọng hài hòa mối quan hệ giữa tổ chức DN và người lao động.làm đồ handmade Tuy nhiên, trên thực tế công tác quản lý nguồn nhân lực tại các DN VN hiện nay vẫn còn hạn chế.
Bên cạnh đó, DN cần chú trọng tới việc tăng lương, thưởng cho nhân viên theo định kỳ và có các hoạt động văn hóa tinh thần cho đội ngũ nhân viên của DN, cần phải nâng cao hơn bằng các biện pháp như: tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân, nhân viên… Đặc biệt, cần phải phối hợp với các tổ chức, ban ngành khác xây dựng hệ thống chỗ ở cho lực lượng lao động – để lực lượng lao động an tâm cống hiến và làm việc hơn hướng tới chìa khóa thành công.
Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, ở nước ta việc các nhân sự nước ngoài được tuyển dụng và tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp ngày càng phổ biến. Thậm chí nhiều nhân sự nước ngoài còn được tuyển dụng và giữ những vị trí chủ chốt của doanh nghiệp.Đồ handmade. Với chuyên môn cao, được đào tạo ở những hệ thống uy tín trên thế giới, họ được kỳ vọng là người mang lại những đột phá cho doanh nghiệp.
Chìa khóa thành công bài toán nhân sự. Nhận thấy những nguy cơ hiện hữu của vấn đề này nên với những doanh nghiệp có tầm nhìn thì trước khi có ý định tuyển dụng nhân sự nước ngoài vào trong hệ thống đã tiến hành các bước chuẩn bị về mặt tâm lý, phương thức và thái độ cho các nhân sự trong bộ máy trước. Trong khi đó một số doanh nghiệp khác thì chỉ sử dụng nhân sự cấp cao người nước ngoài vào các vai trò như tham mưu, tư vấn hay cộng tác tài chính

Chìa khóa thành công (theo nhiều nguồn)
 

Xem nhiều trong tuần

Thảo luận nhiều nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
25,511
Bài viết
27,904
Thành viên
89,923
Thành viên mới
toptop