Cách xử lý trùng lặp Meta Tags khi phân trang chuyên mục

gtvseo

Thành viên
23/12/17
12
5
3
#1
Chào các anh em trong Group, mình thấy mọi người hay hỏi vụ trùng lặp Meta Tags nên mình soạn tips nhỏ này (mình đã áp dụng tốt) mong có thể giúp được các anh em khắc phục được phần nào.

* Điều kiện áp dụng:

- Website WordPress tự host và đang dùng plugin Yoast SEO.
- Kiểu lỗi trùng lặp Meta Tags khi phân trang chuyên mục, dạng /page/2, /page/3, /page/n

* Cách xử lý

1. Đối với giao diện trang category.php (hoặc archive.php), sử dụng đoạn code sau:

<?php if ( category_description()&& !is_paged() ) : ?>
<div><?php echo category_description(); ?></div>
<?php endif; ?>

Giải thích: nếu đang là trang chuyên mục và không phải ở các trang phụ: thì hiển thị ra mô tả chuyên mục.

Nó sẽ chỉ hiển thị mô tả ở trang chính thứ nhất, còn các trang /page/2, /page/3, /page/n sẽ không hiển thị.

2. Đối với plugin Yoast, thêm biến nâng cao %%page%% vào cuối các Meta Tags

* Kết quả sẽ kiểu như thế này:
<meta name="description" content="Nội dung mô tả cố định - Trang 2 trên 5"/>
<meta property="og:description" content="Nội dung mô tả cố định - Trang 2 trên 5" />
<meta property="og:description" content="Nội dung mô tả cố định - Trang 3 trên 5" />

3. Ngoài ra nếu muốn auto chặn index cho toàn bộ các subpages trong wordpress thì đặt đoạn code này vào ngay sau thẻ <head> của giao diện hiện tại:
<!-- noindex & nofollow cho các subpages -->
<?php if ( is_paged() ) : ?>
<meta name = "robots" content = "noindex, nofollow">
<?php endif; ?>

4. Vài hình minh họa tham khảo:

Cach xu ly trung lap meta tags khi phan trang chuyen muc.jpg


Cach xu ly trung lap meta tags khi phan trang chuyen muc 2.jpg

Cach xu ly trung lap meta tags khi phan trang chuyen muc 3.jpg


Theo fb Nguyễn Tuấn Dương
 

Sôi động

Donate

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
19,174
Bài viết
20,991
Thành viên
89,392
Thành viên mới
NhanVT01

Thành viên trực tuyến