10 plugins wordpress cần thiết để cải thiện SEO và tính khả dụng

seogoogle

Vỡ lòng
7/12/13
63
1
8
#1
Sau khi bạn đã cài đặt WordPress và hiểu được căn bản của việc cải thiện WordPress cho SEO và trải nghiệm người dùng thì đây là lúc để đi sâu hơn. Nhiều plugins tuyệt vời đã có sẵn để giúp trang WordPress của bạn khi cần cho mục đích SEO, tính khả dụng và lượt chuyển đổi. Dưới đây là 10 plugins tuyệt vời – đa số là miễn phí.

improving-wordpress-for-seo-security-performance.png

1. WordPress SEO của Yoast

Tải plugin này ngay bây giờ và sử dụng nó trên tất cả trang WordPress bạn sở hữu. Theo ý kiến của tôi, plugin này cũng quan trọng như việc cài đặt WordPress. Nó cũng rất dễ sử dụng.

Nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy sử dụng Google Analytics plugin của Yoast.

2. Simple URLs

Plugin này rất tuyệt vời. Bạn có thể theo dõi các liên kết outbound và kiểm soát chúng hoàn toàn trong WordPress. Nếu bạn thêm vào Disallow: /go/ trong tệp robots.txt, nó cũng sẽ dừng truyền bất kỳ thông tin uỷ quyền nào qua chính liên kết đó.

Bạn có thể sử dụng plugin này để theo dõi liên tục những liên kết outbound đó. Ví dụ, nếu bạn có liên kết kết hợp trên trang, bạn có thể tính toán tỉ lệ chuyển đổi dựa trên số lượng nhấp chuột biết trước hoặc số người có mua thứ gì đó qua liên kết kết hợp.

3. RB Internal Links

Mặc dù plugin này vẫn chưa được cập nhật trong hơn hai năm, nó vẫn nên được kèm theo trong mỗi cài đặt WordPress. Plugin này giúp cho việc liên kết nội bộ.

RB Internal Links tuyệt vời vì nó sử dụng ID đăng để tạo liên kết nội bộ hơn là chính URL đó. Điều này có nghĩa nếu bạn muốn thay đổi URL của một trang hoặc bài đăng, thì URL sẽ được cập nhật nhanh chóng.
Điều này giúp giảm mối nguy của các trang 404 nội bộ có thể gây ảnh hưởng xấu đến SEO của các trang nội bộ, cũng như đảm bảo rằng không khách xem nào tiếp cận được một trang không tồn tại.

4. NextGen Gallery và Lightbox Plus:

http://wordpress.org/extend/plugins/lightbox-plus/
http://wordpress.org/extend/plugins/nextgen-gallery/

Hai plugins này được kết hợp trong một mục vì chúng hoạt động cùng nhau. Lightbox Plus sử dụng Colorbox – một kiểu chữ viết nhẹ theo tập hợp hình ảnh jQuery, dễ sử dụng nhất cho việc hiển thị và không cản trở SEO on-page. Mặc dù Lightbox được đính kèm như một lựa chọn bên trong chính NextGen, Lightbox Plus đưa ra nhiều lựa chọn hơn cho việc hiển thị và hoạt động của Lightbox.

Plugin Nextgen là tất cả bạn cần khi phải quản lý tập hợp hình ảnh. Bạn có thể xác định rất nhiều thứ như tiêu đề và đánh dấu hình ảnh, giúp giải quyết bất kỳ vấn đề SEO nào liên quan đến hình ảnh.

Tính linh hoạt của nó cho WordPress cũng tuyệt vời, vì bạn có thể thêm mẫu để sử dụng dựa trên lựa chọn Nextgen shortcodes (thông tin thêm về sử dụng mẫu Nextgen có thể tham khảo tại đây [link nguồn]). Ví dụ, tôi có thể sử dụng chương trình xem tập hợp hình ảnh của tôi và muốn nó có hiển thị theo một cách nhất định, vì thế tôi tạo ra mẫu tập hợp Nextgen của mình gọi là gallery-alexmoss.php và đăng nó vào một thư mục phụ của chủ đề của tôi gọi là nggallery.

Dưới đây là một mẫu tôi đã phát triển để làm việc với chạy hình ảnh Bootstrap của Twitter:

Mã:
<?php if (!defined ('ABSPATH')) die ('No direct access allowed'); ?> <?php if (!empty ($gallery)) : ?>

    <div id=" <?php echo $gallery->anchor ?>" class="carousel slide">

 <ol class="carousel-indicators">

 <?php $activenum="0"; foreach ( $images as $image ) : ?>

 <li data-target="# <?php echo $gallery->anchor ?>" data-slide-to=" <?php echo $activenum; ?>" <?php if ($activenum=="0") {echo ' class="active"'; } $activenum++; ?> </li>

 <?php endforeach; ?>

 </ol>

      <div class="carousel-inner">

 <?php $activenum="1"; foreach ( $images as $image ) : ?>

      <div id="ngg-image- <?php echo $image->pid ?>" class="item <?php if ($activenum=="1") {echo " active"; } $activenum++; ?>" <?php echo $image->style ?>>

<img title=" <?php echo $image->alttext; ?>" alt=" <?php echo $image->alttext; ?>" src=" <?php echo $image->imageURL; ?>" />

<div class="carousel-caption"> <h4> <?php echo $image->alttext; ?> </h4> <p> <?php echo $image->description; ?> </p> </div>

       </div>

 <?php endforeach; ?>

      </div>

      <a class="left carousel-control" href="# <?php echo $gallery->anchor ?>" data-slide="prev">‹ < /a>

      <a class="right carousel-control" href="# <?php echo $gallery->anchor ?>" data-slide="next">> </a>

     </div>

<?php endif; ?>
5. Widget Logic

Plugin này hoạt động riêng biệt với các widgets của bạn. Khi cài đặt, một lựa chọn thêm là đưa vào mỗi widget nơi bạn có thể xác định chính xác vị trí widget đó nên/không nên xuất hiện. Điều này tuyệt vời khi bạn muốn kiểm soát nội dung nào xuất hiện ở phần nào của trang.

Dưới đây là một vài ví dụ của widget logic bạn có thể sử dụng:
 • is_category(X) || (is_single() && in_category(X)) - if viewing Category X or a post within Category X.
 • is_archive() - if viewing any archive page.
 • is_page() - if viewing a page.
 • !is_page() - if viewing anything other than a page. Note that the use of ! turns the condition into if is not.
Khi bạn sử dụng plugin này, hãy chắc chắn rằng bạn tự tin với việc sử dụng một vài mã PHP vì sử dụng không đúng có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng.

6. Members

Bạn có thể thấy rằng những vai trò người dùng do WordPress mặc định không đủ để bạn kiểm soát truy cập bạn muốn. Plugin này thêm vào tính linh hoạt để chỉnh sửa vai trò người dùng hiện tại cũng như thêm vào vai trò người dùng. Plugin này cũng giúp dễ sử dụng widgets và shortcodes nên bạn có thể giới hạn nội dung dựa trên vai trò của người dùng.

7. Sử dụng Google Libraries

Plugin rất đơn giản này thay thế cho JavaScript libraries nằm trên chính máy chủ của bạn với CDN của Google. Nó giảm băng thông, tiếp tục sử dụng phiên bản nén của scripts và tăng cơ hội rằng một người dùng đã có sẵn những tệp ghi bộ nhớ truy cập nhanh và vì thế tăng kết quả hoạt động của trang.

8. W3 Total Cache

Trong khi chúng ta đang nói về chủ đề hiệu quả hoạt động, W3 Total Cache là plugin bộ nhớ truy cập nhanh mạnh nhất và dễ hiểu nhất sẵn có. Plugin này giải quyết mọi việc từ kết hợp và thu nhỏ cả CSS và JS đến chia nhỏ HTML và gỡ bỏ bình luận, ghi bộ nhớ truy cập nhanh, ghi bộ nhớ truy cập và nhiều hơn nữa.
Nó có thể được dùng kiểm tra bất kỳ thiết lập nào để chắc chắn rằng không có vấn đề gì xảy ra, nhưng phần lớn thời gian W3 được kết hợp với cài đặt WordPress.

9. Gravity Forms

Đây là plugin tốt nhất có sẵn. Mặc dù phải trả tiền (từ $39), plugin này là một điều cần có trên bất cứ cài đặt WordPress nào.

Plugin này giải quyết mọi mẫu cho mục đích tạo và quản lý, từ mẫu liên lạc cơ bản đến quản lý nội dung hoàn toàn. Còn có nhiều thứ khác bạn có thể làm trong Gravity Forms mà tôi không thể kể hết chỉ trong bài viết này. Một vài ví dụ về cách bạn có thể sử dụng Gravity Forms:

- Mẫu liên lạc cơ bản: Cũng bao gồm kết hợp liên tục với CAPTCHA
- Mẫu liên lạc với email: Điều này rất tuyệt vời đối với các công ty lớn. Dựa trên những khả năng được chỉ ra trong mẫu, email được gửi đến một địa chỉ khác, giúp tiết kiệm thời gian khi phải xem xét qua một địa chỉ email chung.
- Tích hợp MailChimp: Bạn có thể sử dụng bất kỳ mẫu email đã có và gửi thông tin đó đến MailChimp trực tiếp thông qua một add-on có sẵn (chỉ cho những ai mua giấy phép phát triển) sử dụng MailChimp’s API.
- Tạo nội dung: Những mẫu có thể thực sự tạo ra bài đăng hoặc trang trong site của bạn. Bạn có thể tạo ra một mẫu chứa toàn bộ thông tin cần thiết để đăng một bài mới hoặc trang mới, bao gồm tiêu đề, đoạn trích, nội dung chính, hình ảnh minh hoạ và nhiều thứ khác.

Một điều tuyệt vời khác về Gravity forms là tất cả thông tin vào đều được lưu trữ và có thể xem được trong phần cuối của trang, nghĩa là một vài mẫu thậm chí không cần phải có thông báo email về trình nộp. Vẫn không đủ cho bạn? Bạn cũng có thể xuất toàn bộ thông tin thành một tệp CSV, cũng như có thể nhập và xuất tất cả các mẫu để dự phòng hoặc chuyển đến trang khác.

10. Twitter Feed Pro

(Tiết lộ hoàn toàn: Đây là plugin của tôi)

Plugin có thanh toán này ($19.99) đưa ra thông tin Twitter dựa trên một số thiết đặt sử dụng shortcodes. Bạn có thể đưa ra những tin đăng mới nhất hoặc tin của ai đó (hoặc kết hợp cả hai), xem trả lời và đề cập công cộng, xem tên người dùng yêu thích hoặc tìm kiếm cụm hoặc tên có đánh dấu. Cũng có nhiều lựa chọn để điều chỉnh góc nhìn và cảm nhận về cách các tin mới được đưa ra.

Có hai lý do tôi đề cập đến plugin này.

Đầu tiên là những tin mới sử dụng HTML để hiển thị hơn là sử dụng jQuery (vì đó là cách khác duy nhất để thực hiện thông qua widget chính thức của Twitter có trình tự thời gian đính kèm).

Thêm vào đó, plugin này phù hợp hoàn toàn với Twitter API v1.1. Một vài plugin khác hoặc lựa chọn Twitter Feed trong những chủ đề WordPress sử dụng v1.0 của API sẽ nhanh chóng không còn được sử dụng vào ngày 11/6. Nếu bạn muốn biết thêm về vấn đề này, tôi đã có viết về Twitter API v1.1 và hàm ý của nó.

Tóm tắt

Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để tìm ra những plugins tốt nhất để thực hiện tất cả các loại công việc khác nhau này và các thay đổi nhỏ với WordPress. Tìm ra tác giả đáng tin cậy và plugin hữu dụng thật sự quan trọng nên tôi thích khi tôi tự tin sử dụng một plugin trên chính trang của mình và quan trọng hơn, những trang cho khách hàng.

Ghi rõ nguồn www.waytomarketing.com khi đăng lại bài viết này.
Bài viết có sử dụng nội dung của tác giả Alex Moss (SEW).
Bài gốc: 10 plugins wordpress cần thiết để cải thiện SEO và tính khả dụng.
 

Xem nhiều trong tuần

Thảo luận nhiều nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
25,506
Bài viết
27,895
Thành viên
89,921
Thành viên mới
Louis Phạm