trúng

  1. K

    Research từ khóa sao cho Trúng và Đúng

    Thực tế vẫn diễn ra hàng ngày mà bao lâu nay 90% các bạn SEOer vẫn đang làm là: Dùng google keyword planner để tìm ra 1 list từ khoá, sau đó là lọc lại theo những từ nào nhiều lượt search nhất thì chơi, những từ nào không hiện lượt search thì bỏ qua. Mình không nói cách đó sai. Nhưng các bạn...
Top