toàn cảnh

  1. Q

    Toàn cảnh quản trị và quản lý doanh nghiệp

    Quản trị là gì & quản lý là gì? Những câu hỏi này tưởng chừng nghe có vẻ lý thuyết quá lại rất ảnh hưởng để thành công của doanh nghiệp. Trước đây hai khái niệm này tôi lại rất nhập nhằng và nhiều khi còn “loạn” xạ cả lên dẫn đến mình “làm tất ăn cả”. Bài viết này tôi chia sẻ về toàn cảnh quản...
  2. T

    Marketing Việt Nam: Bức tranh toàn cảnh và xu hướng thế giới

    Marketing Việt Nam hiện tại đang phân hoá và hỗn loạn giữa nhiều trường phái khác nhau, các nhóm, các tổ chức... Trong khi các kênh marketing truyền thống như truyền hình, tổ chức sự kiện... tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng, song xu hướng chính của sự dịch chuyển vẫn là tiếp thị số (digital...
Top