tố chất

  1. Q

    Những tố chất cần có của một Saleman/Salewomen

    NHỮNG TỐ CHẤT CẦN CÓ CỦA 1 SALEMAN/SALEWOMEN 1, Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt là những tố chất không thể thiếu của một nhân viên sales giỏi. Đặc biệt, trong kinh doanh SP vô hình như ngành dịch vụ, khi tạo dựng được mối quan hệ tốt với KH, bạn đã đạt được 80% cơ hội thành công. Vì thế kỹ...
  2. Hana

    Các tố chất cần có để khởi nghiệp thành công

    Sự thật là rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập không tồn tại quá 5 năm. Để vượt qua giới hạn khó khăn này, nhà sáng lập phải thường xuyên rèn luyện những tố chất cần thiết để hoàn thiện vai trò lãnh đạo doanh nghiệp. 1. Giỏi tuyển dụng và… sa thải Xây dựng đội ngũ đồng hành là việc vô cùng...
Top