thức tỉnh

  1. Q

    Thức tỉnh đi - khách hàng giờ hết ngu rồi!

    Một ngày đẹp trời, một tin nhắn hiện ra trước cặp kính cận dày 4 đi-ốp của tôi làm tôi nhíu mày. Đoạn tin nhắn như sau: “Hi bạn! Hiện tại mình muốn hợp tác cùng nhiều bạn trẻ có tư duy làm chủ công việc kinh doanh của mình và kiểm soát cuộc đời mình mà không cần vốn như các...
Top