thứ hạng tốt

  1. B

    Bạn cần 23 từ khoá trong một bài viết blog để có thứ hạng tốt. Không hẳn thế

    Cộng tác viên Jessica Foster lột trền các bí ẩn về mật độ từ khoá và các sai lầm về nội dung SEO khác. Là một tay viết nội dung SEO đã tham gia vào rất nhiều nhóm Facebook liên quan tới SEO, tôi thường được hỏi cùng một câu hỏi: “Bao nhiêu từ khoá tôi nên sử dụng trong các bài viết của mình?”...