quảng cáo adwords

  1. Ta Là Linh

    Tổng hợp một số phương pháp hạn chế click tặc khi quảng cáo adwords

    - Trên AdWords Search + Để mặc cho Google: (Lọc click tặc không tính tiến, trả lại trong phần thanh toán) + Chặn ip + Chặn khung giờ + Chia nhỏ chiến dịch theo giờ + Sử dụng cookie: Chặn người vào time ngắn, vào nhiều lần, remarketing search: Top thấp hoặc không hiện. + Thiết bị + Nhân khẩu...