nhìn lại

  1. Ta Là Linh

    Nhìn lại lịch sử SEO và tại sao SEO là cuộc chơi không giành cho kẻ khờ

    Series Mindset SEO Nguyễn Diệp: Google Độc Bá Nuốt Data Của Bạn & Tại Sao SEO Là Cuộc Chơi Không Giành Cho Kẻ Khờ --- Part 1: NHƯ MỘT KẺ NGHIỆN BỊ ÁM ẢNH BỞI SEO, DẰN XÉ VÀ ĐẤU TRANH NỘI TÂM ĐỂ CHIA SẼ SỰ THẬT… --- [Warning: Bài viết này của Nguyễn Diệp chất hơn nước cất, tới hơn 4500 từ tiết lộ...
  2. Hana

    Marketing 3.0: Khái niệm và nhìn lại các hình thức marketing trước đó

    Cuộc cách mạng Công nghệ Thông tin và Trào lưu mạng xã hội đã khiến Marketing chuyển mình sang kỷ nguyên 3.0. Từ 1.0 khi Marketing còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố sản phẩm và giao dịch, 2.0 đã có bước phát triển lớn khi đưa yếu tố nhu cầu khách hàng và xây dựng quan hệ khách hàng vào trọng tâm...