nhân viên ngân hàng

  1. S

    tuyển dụng nhân viên tài chính- làm việc tại ngân hàng

    Chuyên viên tư vấn tài chính – Kênh hợp tác Ngân hàng Mô tả công việc - Kênh ngân hàng là kênh hợp tác giữa tập đoàn SUNGROUP và Ngân hàng - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu, tư vấn và giới thiệu với các khách hàng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp của Tập đoàn Sungroup...
Top