mánh khoé

  1. Hana

    4 mánh khoé marketing các nhãn hàng không bao giờ muốn bạn biết

    Vẫn biết muốn bán được hàng thì phải marketing thật hiệu quả, nhưng đôi khi các nhãn hàng sử dụng những mánh khoé cực kỳ khéo léo để đưa bạn “vào tròng” một cách dễ dàng. Bạn đã từng rơi vào cảnh này chưa: đi vào siêu thị chỉ với ý định mua một chai dầu gội đầu. Nhưng chẳng hiểu sao thứ bạn cầm...
Top