lối viết

  1. H

    Tìm hiểu về 4 lối viết phổ biến: Diễn giải, mô tả, thuyết phục và tường thuật

    Một điều quan trọng khi viết lách, đó là cho dù bạn có viết về các tài liệu kinh doanh, tiểu thuyết, viết báo, viết thư hay thậm chí chỉ là vài dòng nhật lý ngắn ngủi mỗi cuối ngày thì mấu chốt vẫn là: “Hãy tập trung vào mục đích bạn muốn viết”. Cho dù bạn có viết bằng bút và giấy theo kiểu...