kích cỡ

  1. Q

    Quy trình, thủ tục xin giấy phép, mức lệ phí cho các kích cỡ quảng cáo ngoài trời

    Quy trình, thủ tục xin giấy phép, mức lệ phí cho các kích cỡ bảng khác nhau đối với hình thức qunrg cáo ngoài trời (OOH) Các doanh nghiệp và đơn vị muốn tiến hành quảng cáo ngoài trời cần phải xin giấy phép từ Sở Văn hóa Thông tin. Tuy nhiên thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời này lại...
  2. Hana

    Chiếc bẫy tâm lý mang tên kích cỡ sản phẩm

    Tại sao khách hàng thường có phản ứng rất gay gắt khi thấy kích thước sản phẩm thay đổi? Theo Pierre Chandon, đó là bởi mắt của chúng ta thường ước lượng chính xác sự giảm kích cỡ hơn so với sự tăng kích cỡ. Gần đây, nhà sản xuất kẹo sô-cô-la Toblerone đã đưa ra một quyết định khá táo bạo. Để...
Top