không tự nhiên

  1. Q

    Không tự nhiên mà xuất hiện những cao thủ bán hàng siêu giỏi

    Chuyện gì cũng có nguyên nhân xảy ra của nó (thực tế nó như thế), nhìn trên bề mặt tảng băng có thể bạn không thể tài nào hiểu ra vì sao người khác làm được, thực ra bề chìm của tảng băng trong việc bán hàng hay Marketing đều xuất phát từ một công cuộc phân tích kĩ càng và những kĩ năng, công cụ...
  2. Hana

    Sử dụng các công cụ để đối phó với hình phạt liên kết không tự nhiên

    (Thegioiseo) - Gần đây, nhiều trang web, doanh nghiệp và các nhân viên bị ảnh hưởng bởi Google về các liên kết spam. Nó đang trở thành một vấn đề phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và chúng tôi ngày càng nhận thấy rằng khách hàng mới chính là người bị ảnh hưởng bởi những hình phạt đó và cũng chính họ...
Top