không ảnh hưởng

  1. waytomarketing

    Lỗi 404 không ảnh hưởng tới thứ hạng kết quả tìm kiếm trên Google

    John Mueller - nhà phân tích xu hướng quản trị web của Google cho biết trên Reddit.com rằng nếu liên kết bộ nhớ cache của bạn trong Google trả về lỗi 404, điều đó không có nghĩa là thứ hạng site của bạn sẽ bị ảnh hưởng. John nói "tình huống này có thể xảy ra, nhưng nó không có ý nghĩa gì cả."...
Top