họp hành

  1. Q

    Họp hành giữa Sales & Marketing như thế nào?

    Công ty nào cũng hình thành 02 bộ phận Marketing và Sales. Hiện nay nhiều công ty đã thống nhất được cách làm việc giữa 02 bộ phận: + Chung mục tiêu của công ty: Business Goal + Xác định rõ được những Metric mà 02 bộ phận phải đạt được + Qui định rõ SLA nội bộ giữa 02 bộ phận + Tương ứng tỉ lệ...
  2. Q

    Họp với nhân viên

    “Sếp yếu nên không dám quyết đành họp bàn, họp nhiều thì ù tai, ù tai thì lại không dám quyết, không dám quyết thì lại họp”. Đấy là nhận xét của một đơn vị tư vấn quốc tế khi vào làm việc với chúng tôi. Câu chuyện này tưởng là hài hước nhưng rất đúng trong thực tế. Phong cách quản lý của Phương...
Top