đầu tiên

  1. K

    Tôi đã tạo ra những đơn hàng đầu tiên trên Facebook thế nào?

    Có phải bạn thấy xung quanh mình ai ai cũng đều bán được HÀNG TRĂM đơn hàng trên Facebook, bạn đã thử đăng bài bán hàng nhưng chẳng ai mua. Lý do là tại sao ? Cách để bạn có những đơn hàng đầu tiên ? ☑ LÝ DO BẠN KHÔNG SALES ĐƯỢC TRÊN FACEBOOK: 1. Mới bắt đầu kinh doanh online chưa...
  2. waytomarketing

    Nội dung hay các liên kết: Bạn nên tập trung đầu tiên vào cái nào?

    (WayToMarketing) - Cái gì sinh ra trước, con gà hay quả trứng? Trước đây bạn đã nghe đến câu hỏi đó nhưng đối với nhiều nhà marketing và SEO, có một phiên bản khác của câu hỏi đó. "Cái gì sinh ra trước, nội dung hay liên kết?". Đó là câu hỏi tôi được hỏi rất nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả...
Top