đánh dấu

  1. B

    Google bổ sung hỗ trợ đánh dấu dữ liệu vào kết quả tìm kiếm

    Đây là cơ hội để dữ liệu và biểu đồ của bạn hiển thị đẹp đẽ trong các kết quả mở rộng của Google. Google đã công bố hỗ trợ cho đánh dấu các bộ dữ liệu trong các kết quả tìm kiếm Google. Điều này khiến cho người tìm kiếm hình dung dữ liệu được hiển thị tốt hơn trực tiếp trên một trang web trong...
  2. B

    Hummingbird đánh dấu một mô hình SEO mới

    Tôi đã tập hợp và phân tích các báo cáo từ các nhà tiếp thị về (Marketers) Google Hummingbird. Dựa trên tất cả các đánh giá của các chuyên gia SEO khác, tôi đưa đến kết luận rằng Hummingbird đánh dấu một mô hình SEO mới xoay quanh khái niệm chứ không phải là các từ khóa. Tôi vẫn tiếp tục đưa...