bài viết tốt

  1. H

    Reading Level & Quan điểm về bài viết tốt

    Mình từng rất ấn tượng với một câu trích dẫn của Adam Grant, như thế này “Những người viết thông thường cố gắng thể hiện mình thông minh. Còn những người viết tuyệt vời, là làm cho độc giả của họ cảm thấy họ thông minh hơn.” Nếu làm việc trong lĩnh vực viết lách, ắt các bạn đã hoặc cần phải...
Top