affiliate manager

  1. T

    Thuật ngữ Affiliate Manager là gì?

    Thuật ngữ Affiliate Manager là nhiều công ty advertiser có các nhân viên chuyên hỗ trợ cho affiliate về cách thức quảng bá, thông tin sản phẩm, các vấn đề về thanh toán, tư vấn, trả lời các câu hỏi xoay quanh việc làm affiliate cho công ty đó, những người này gọi là Affiliate Manager. Những...
Top