advertisers

  1. T

    Thuật ngữ Advertisers là gì?

    Thuật ngữ Advertisers hay còn gọi là vendors hay merchants, là những người có sản phẩm, họ tạo ra sản phẩm và muốn quảng bá sản phẩm theo hình thức affiliate marketing, họ sẽ cần affiliates để thúc đẩy doanh số bán hàng. Thường thì họ sẽ làm việc thông qua network để đơn giản hóa quá trình...
Top