Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Ngành giáo dục làm Marketing như thế nào?

    (Do gần đây thấy nhiều anh chị hỏi về chủ đề làm marketing cho giáo dục nên em chia sẻ lại kinh nghiệm triển khai mảng này từ Chin Media) Ngày nay, các doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục & đào tạo đang gặp không ít khó khăn đến từ thị trường cạnh tranh khốc liệt. Người người mở lớp, nhà nhà mở...
Top