Kết quả tìm kiếm

  1. DonAnh

    Tạo hình ảnh cho nội dung: Hướng dẫn đơn giản cho dân viết không biết thiết kế

    Còn một điều là không nên sử dụng các ảnh có viền trắng. Nên sử dụng ảnh có đầy đủ màu sắc.
  2. DonAnh

    Ứng dụng tâm lý học màu sắc trong Content Marketing

    Món ăn màu sắc như cam đỏ những màu nóng vẫn ngon miệng hơn ;)
Top