Nội dung mới nhất bởi mai tú

  1. M

    Phần mềm bắt số điện thoại qua web và từ khóa google

    Bên mình có 2 phần mềm bắt được số điện thoại của khách hàng thông qua web hoặc từ khóa google,cụ thể như sau: Phần mềm 1:Bắt số thông qua website của mình: -Khách truy cập vào website của bạn mà có gắn phần mềm,lập tức sẽ bắt được số điện thoại của khách, biết được hành vi của khách trên...
Top