Nội dung mới nhất bởi ankhang

  1. A

    Chia sẻ phần mềm gửi email marketing miễn phí trực tuyến

    Mình đang dùng phần mềm email marketing của motnoi.com/em, thấy nó dùng rất tốt + thống kê rõ ràng, nên dễ bắt được tâm lý khách hàng khi nhận email : +, ai đọc email, thời gian đọc +, ai click vào link, thời gian click, +, gửi bằng nhiều tài khoản tránh block email +, hỗ trợ nhiều giao diện +...
Top