MARKETING TRUYỀN THỐNG

 1. Tổng quan Marketing

  (2 viewing)
  Đề tài thảo luận:
  128
  Bài viết:
  140
  Tâm lý học khách hàng trong Marketing kingsad, 22 Tháng chín 2017 lúc 19:33
  RSS
 2. Hoạt động quảng cáo

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  7
  RSS
 3. Quan hệ công chúng (PR)

  Đề tài thảo luận:
  19
  Bài viết:
  21
  RSS
 4. Tổ chức sự kiện (Event)

  (1 viewing)
  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  2
  RSS
 5. Khuyến mãi

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  2
  RSS
 6. Chiến lược sản phẩm, giá

  Đề tài thảo luận:
  14
  Bài viết:
  15
  RSS
 7. Chiến lược kênh phân phối

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  2
  RSS
 8. Thuật ngữ Marketing

  Đề tài thảo luận:
  18
  Bài viết:
  18
  RSS
Đang tải...