MARKETING ONLINE

Chủ đề
118
Bài viết
140

Tổng quan Marketing Online

Chủ đề
131
Bài viết
177
Chủ đề
131
Bài viết
177

Pay Per Click (PPC)

PPC viết tắt của Pay Per Click là hình thức xuất hiện trên trang tìm kiếm bằng cách trả tiền. Chi phí cho mỗi khi ai đó bấm vào quảng cáo được gọi là CPC (Cost Per Click). Tất nhiên khi sử dụng dịch vụ PPC thì bạn cần quan tâm tới việc tối ưu hóa quảng cáo nhằm có thứ hạng cao hơn và chi phí (CPC) thấp hơn.
Chủ đề
7
Bài viết
15
Chủ đề
7
Bài viết
15

Tiếp thị nội dung - Content marketing

Chủ đề
122
Bài viết
165
Chủ đề
122
Bài viết
165

Online Viral Marketing

Chủ đề
5
Bài viết
7
Chủ đề
5
Bài viết
7

Online Blog - Forum Seeding

Chủ đề
9
Bài viết
14
Chủ đề
9
Bài viết
14
Top