MARKETING ONLINE

Tổng quan Marketing Online

Chủ đề
147
Bài viết
204
Chủ đề
147
Bài viết
204

Pay Per Click (PPC)

PPC viết tắt của Pay Per Click là hình thức xuất hiện trên trang tìm kiếm bằng cách trả tiền. Chi phí cho mỗi khi ai đó bấm vào quảng cáo được gọi là CPC (Cost Per Click). Tất nhiên khi sử dụng dịch vụ PPC thì bạn cần quan tâm tới việc tối ưu hóa quảng cáo nhằm có thứ hạng cao hơn và chi phí (CPC) thấp hơn.
Chủ đề
7
Bài viết
15
Chủ đề
7
Bài viết
15

Tiếp thị nội dung - Content marketing

Chuyên mục đăng tải các kỹ năng viết bài về Content Marketing, nghề viết lách....
Chủ đề
205
Bài viết
276
Chủ đề
205
Bài viết
276

Online Viral Marketing

Chủ đề
5
Bài viết
9
Chủ đề
5
Bài viết
9

Online Blog - Forum Seeding

Chủ đề
10
Bài viết
16
Chủ đề
10
Bài viết
16

Hình thức marketing online khác

Chủ đề
26
Bài viết
33
Chủ đề
26
Bài viết
33
Top